1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
198 Đại Nghĩa (Đối Diện Chợ Văn Giang Nhà Thuốc FPT Long Châu 198 Đại Nghĩa (Đối Diện Chợ Văn Giang 18006928

2. Xã Tuy Lai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bờ Si Tuy Lai Quầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ 02432000766

3. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 12, Hương Sơn Quầy thuốc Thiên Minh 0972130689
439-441 Xóm 12 (Đối Diện UBND Xã) Nhà Thuốc FPT Long Châu 439-441 Xóm 12 (Đối Diện UBND Xã) 18006928

4. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà 0948278199
Loading...