1. Xã Lại Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Lại Thượng Quầy thuốc Vạn Thanh 0385677456

2. Xã Hương Ngải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 4 Mới Quầy thuốc Chị Sửu 0976212581

3. Xã Cẩm Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Lỗ Quầy thuốc Phương Đoàn 0328957607
Loading...