1. Thị trấn Kim Bài

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Tảo Dương Hồng Dương Quầy thuốc Thủy 0979275040
427 Bích Hòa, Xã Thạch Bích Quầy Thuốc Trung Tâm 0963314418
121 Tổ 2 Quầy Thuốc Số 39 0972076620

2. Xã Bình Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bình Đà Bình Minh Quầy thuốc Linh Nhi ⭐ 0968944683
Thôn Thượng Quầy thuốc Anh Tú 0975662820
Số 154, Đường Quầy Thuốc Đậu Đậu 0988804064
Bình Đà, Bình Minh Quầy Thuốc Hồng Duyên 0354104209
251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) Nhà Thuốc FPT Long Châu 251 Bình Đà (Ngay Chợ Tư - Chợ Bình Đà) 18006928

3. Xã Thanh Văn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Bạch Nao Quầy Thuốc Hải Anh 0975703982

4. Xã Phương Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Chiều, Mã Kiều Quầy Thuốc Hoàng Hương 0983217792
323 Làng Chuông Nhà Thuốc FPT Long Châu 323 Làng Chuông 18006928

5. Xã Dân Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) Nhà Thuốc FPT Long Châu 73 Phố Vác (Ngã Tư Phố Vác) 18006928

6.

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bình Đà ,Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội Nhà Thuốc Sơn Trang 0988082962
Loading...